CONTACT   

K&B PRODUCTS

Kazerweg 1

8191 KM  Wapenveld


info@kbproducts.nl


0578 696500 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden)


Geopend op:

Woensdag- en donderdagavond van 19.00-21.00 uur

Donderdag en vrijdag van 9.00-17.00

Zaterdag van 10.00-15.00 uur.


Belangrijk!!


Het stallen en/of achterlaten van je eigendommen is geheel voor eigen risico.

Dus ook de spullen die je via ons hebt aangeschaft!

Zorg er dus voor dat de boel verzekerd is; informeer bij je maatschappij wat hun voorwaarden hieromtrent zijn.

Zie ook de disclaimer onder aan deze pagina!K&B Products is ingeschreven bij de KvK.

Disclaimer:

Beste consument,

Het aanpassen van motorfietsen is voor ‘race-use-only’. Door het aanpassen van uitlaat, luchtfilter, nokkenassen, zuigers en cilinders, carburateurs of injectiesysteem, of elk ander onderdeel, kan het gebruik van de motorfiets, door (inter)nationale regelgeving - door bijv. uitlaatgeluid- of emissie-eisen - verboden zijn.

Performance onderdelen (dus ook DirectLink optimalisatie) zijn voor performance toepassingen en verboden toe te passen op motorfietsen die vallen onder de regelgeving met betrekking tot emissie-eisen. Veranderingen kunnen leiden tot het in strijd zijn met de wet en dus strafbaar.


DirectLink is bedoeld voor het programmeren van de ECM op motorfietsen, toepassing is ‘race-use-only’. Het product dient alleen gebruikt te worden door personeel dat hiervoor speciaal is opgeleid. Verkeerd gebruik kan leiden tot schade aan de motor(fiets) en zelfs tot verwonding of de dood van de berijd(st)er.

K&B Products (en Vosselman Performance) is NIET aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van dit product.